diumenge, d’abril 12, 2009

Resum 4

Les escales serveixen per representar objectes o zones en papers o superfícies més petites, per exemple la Terra en el globus terraqüi. També són molt útils per representar coses, habitacions, cases... Les escales sempre venen indicades en els mapes.
Exemple d’una escala: 1:400. L’1 de l’esquerra, representa el mapa, i el 400 de l’esquerra, representa la realitat. Per tant vol dir que 1 metre del mapa equival a 400 de la realitat. Per representar una habitació a escala, podríem fer servir una escala 1:50, però per representar el mapa d’Espanya, faríem servir una escala 1:3.550.000.
Les escales sempre es mantenen iguals, és a dir, si tenim una escala 1:400, es pot interpretar de moltes maneres, 1 mil·límetre del mapa són 400 de la realitat, 1 kilòmetre del mapa són 400 de la realitat, i així amb totes les unitats de mesura. Per tant, canvia la mesura però sempre és el mateix.
Dibuixos diferents proporcionen informació diferent
Un dibuix d’una habitació a escala, per exemple, ens diu les mides de cada objecte, en canvi, si el dibuix no està fet a escala, només podem saber els objectes que hi ha, sense saber les mides ni les proporcions.
Per això és millor un dibuix a escala que un normal.
Hi ha escales que redueixen la realitat, n’hi ha que amplien la realitat
Les escales poden ampliar o reduir la realitat, és a dir, poden reduir un espai, és el cas d’un mapa, o poden ampliar un espai, és el cas d’un microscopi. Un microscopi podria estar treballant amb una escala de 500:1, i els geòlegs, poden treballar amb mapes d’escala 1:333.000.
Una escala 500:1, vol dir que 500 mil·límetres del paper, equivalen a 1 de la realitat. Això estaria augmentant la realitat i ens permetria veure els objectes amb més detall. Però amb països o regions, mai hem d’aplicar escales que augmentin la realitat , perquè necessitaríem papers més grans que el lloc en qüestió per fer el mapa, i seria impossible de dibuixar.
En canvi una escala 1:333.000, vol dir que 1 kilòmetre del mapa, equival a 333.000 de la realitat. En aquest cas estaríem reduint la realitat i perdríem els detalls. Per això per observar coses diminutes i que en volem veure els detalls no podem aplicar escales que redueixin la realitat.
Per saber ràpidament si una escala està reduint o ampliant la realitat, hem de comparar el nombre de l’esquerra amb el nombre de la dreta:
Una escala 1:33, estaria reduint la realitat. Això és molt fàcil de saber, perquè si el nombre de l’esquerra és més petit que el de la dreta, com és el cas, està reduint la realitat. Ho podem saber perquè com que el de l’esquerra, és el paper o el mapa, i el de l’esquerra la realitat, 33 metres de la realitat es converteixen en 1 del mapa, per tant es fa més petit.
En canvi, una escala 33:1, estaria ampliant la realitat. Per saber si està ampliant, és molt fàcil, és a l'inrevés que la regla anterior. Si el de la dreta abans havia de ser més gran, i el de l’esquerra més petit, perquè així reduíem la realitat, ara és a l'inrevés, el de la dreta ha de ser més petit que el de l’esquerra per augmentar la realitat.
Aquests trucs ens serveixen per veure ràpidament si una escala està ampliant o reduint la realitat.

Representacions
Hi ha dos tipus d’escales segons la seva representació, les escales normals i les escales gràfiques. Les escales normals, com ja he dit abans, estan formades per un nombre a l’esquerra, que representa el mapa, i un a la dreta, que representa la realitat. Entre mig dels dos nombres hi ha dos punts, que serveixen per separar.
Però les escales gràfiques són més pràctiques. També serveixen per comprovar si una escala està ben feta. Aquestes escales estan fetes casi sempre per una barra horitzontal, amb unes quantes marques cada 1 centímetre, es pot posar totes les marques que vulguis. A sobre de cada marca i poses el nombre de la dreta de les escales normals, i aquest es va multiplicant per dos a cada marca. Per fer-la servir, poses el regle a sobre de la ratlla, el principi, en el 0, llavors agafes per exemple 2 centímetres, i mires quin nombre hi ha a sobre, llavors pots veure que en un tros de dos centímetres, hi ha tants, metres, kilòmetres o el que sigui. Sempre s’ha d’especificar quina unitat de mesura és. Per exemple, en una escala 1:84.500.000, (mapa del món), l’escala gràfica seria la següent:

Resum 3

L’enquesta del meu ajuntament
Les enquestes són molt útils per a tothom, tan per empreses, que les fan servir per mirar si un producte es ven molt o poc, si la gent està contenta de l’empresa, etc, o per ajuntaments, que les fan servir per tot, per millorar els serveis que presta el poble, els habitants i a les entitats o associacions, etc. Aquests són els casos més habituals en que es fan servir les enquestes.
Però una enquesta s’ha de fer bé, no es pot fer ràpid i corrents, perquè sinó els possibles receptors es poden confondre amb les preguntes. Per això, abans de començar l’enquesta tas de plantejar la informació que vols saber.
Les enquestes han de tenir un ordre, perquè el receptor contesti molt ràpidament i sense pensar-se les preguntes, és a dir, que s’ha d’entendre molt bé.
S’ha d’evitar posar preguntes personals, perquè la gent es pot enfadar i contestar les preguntes malament, llavors seria molt poc fiable. Tampoc es pot demanar el nom i els cognoms, i com a molt es pot demanar el nom, per no condicionar les respostes.
Les preguntes han de ser clares i precises, i no han de crear cap dubte al receptor. Per exemple, per preguntar l’edat, no pots posar el següent:
Edat: ___
No es pot posar perquè no és una pregunta gens clara, perquè si poses “edat”, la gent et pot respondre qualsevol cosa, des de 13 anys i mig, fins a 1996, i si l’enquesta és digital, l’ordinador no et podria calcular la mitjana ni res de res. Per això, s’hauria de preguntar:
Data de naixement:___
(Ex: 30/08/1996)
Sempre és bo ficar exemples o petites indicacions per entendre més bé les preguntes.